Weighlifting

CrossFit Tartu sisekorraeeskiri

 1. Sisenedes CrossFit Tartu treeningsaali (edaspidi boxi), nõustud sa  boxi sisekorraeeskirjadega.
 2. CrossFit Tartu boxis pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks kõikidele klientidele – klubiliikmetele ja ühekordse pääsme alusel klubi teenuseid kasutavatele isikutele. CrossFit Tartu boxis viibides on kõikidel klientidel kohustuslik järgida spordiklubi sisekorraeeskirju.
 3. CrossFit Tartu boxis filmitakse ja pildistatakse kõiki treeninguid ja üritusi turunduslikel eesmärkidel, see on koduleheküljel ja sotsiaalmeedias. Ruumi sisenedes olete andnud sellega oma loa, et teid filmitakse / pildistatakse.
 4. CrossFit Tartul on  õigus teha muudatusi klubi lahtiolekuaegades, hinnakirjas, tunniplaanis jne.
 5. CrossFit Tartul on õigus kasutatavas programmis salvestada liikmete isikuandmeid ja fotot.
 6. Kõikidelt klientidelt eeldatakse puhtuse ja korra hoidmist ning viisakat käitumist CrossFit Tartu boxis, treeningutel ja üritustel. CrossFit Tartu boxis viibides tuleb jälgida, et oma tegevusega ei häiritaks ega kahjustaks teiste klientide heaolu.
 7. Kõikidelt klientidelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist spordisaali inventari ja kaastreenijatesse.
 8. Klient treenib spordisaalis oma vastutusel. Terviseprobleemide esinemisel soovitame enne treenimist konsulteerida perearstiga. Klient on kohustatud treenerit viivitamatult informeerima vigastustest ja traumadest.
 9. Korra tagamiseks spordisaalis on kliendil peale kasutamist (so rühmatreeningus alles peale rühmatreeningu lõppu) kohustus asetada treeningvahendid tagasi oma kohale ja vajadusel need puhastada. Pärast mattide kasutamist on kohustuslik puhastada selleks spetsiaalselt ettenähtud desinfitseeriva vahendiga.
 10. Treeningutele on võimalik broneerida interneti teel või kohtade olemasolul koha peal.
 11. Kliendi poolt toime pandud varguse avastamise korral järgneb varguse toime pannud isikule vältimatu eluaegne klubi kasutamise keeld ning ostetud klubipakettide eest tagasimakset ei tehta. Klubil on õigus nõuda vargusega kaasnenud kahju korvamist.
 12. Spordiklubisse unustatud ja leitud esemeid hoitakse CrossFit Tartu boxis pool aastat.
 13. Sisekorraeeskirjade rikkumise või ebaviisaka ja halva käitumise korral on teenindaval personalil õigus paluda külastajal lahkuda, määrata kliendile rahaline trahv kuni 32€ ulatuses, liikmekaart piiratud ajaks sulgeda ja/või liikmeleping ühepoolselt üles öelda. Sellisel juhul ostetud  külastuspileti eest tagasimakset ei tehta. CrossFit Tartul on õigus nõuda spordisaalile tekitatud kahju korvamist täies ulatuses.
 14. CrossFit Tartu ei vastuta kliendiga või kliendiga kaasas olevate isikutega juhtuda võivate õnnetuste, võimalike vigastuste, haigestumiste, kliendi või kliendiga kaasas olevate isikute vara kadumise, kahjustumise või varguse eest.
 15. CrossFit Tartul on õigus reegleid muuta igal ajal.